Gamification en digitale zorg

Er wordt vaak gedacht dat gamification alleen over gamen gaat. Maar dat is niet juist. Het is veel meer dan dat. Gamification is het toepassen van game technieken en spelelementen aan bepaalde software met als doel het gedrag van de gebruiker positief te veranderen.

De afgelopen jaren is de ontwikkeling van gamification en digitale zorg flink toegenomen. Het wordt binnen verschillende disciplines ingezet: de ziekenhuiszorg, eerstelijns zorg en ook bij organisaties voor langdurige opname. Het gaat veelal om toepassingen om gedrag te veranderen, zoals het bevorderen van motivatie en betrokkenheid, het stimuleren van doorzettingsvermogen, zelfmanagement en monitoring. Lees in deze paper over actuele toepassingen van gamification binnen de gezondheidszorg. Bekijk hoe je op termijn kosten kunt besparen en bedenk hoe je meer resultaat kunt halen uit jouw digitale zorg.

  • Over game technieken en spelelementen
  • Actuele toepassingen binnen de gezondheidszorg
  • Zoals het stimuleren van een nieuwe (gezondere) levensstijl
  • Meer resultaat halen uit digitale zorg
  • Hoe gamification kan werken voor jouw (digitale) zorg - inclusief workshop
PDF Document
8 pagina's
Taal: Nederlands
Deze kennisdeling wordt uitgegeven door:
Innovattic

Vul in en download gratis

Stap 1/2