Wegiz gaat gebruik API's bevorderen

Vanwege de invoering van Wegiz zijn API’s onmisbaar. Een paper over een landelijke API-strategie voor de zorg.

Met de invoering van Wegiz is het niet meer de vraag óf gegevens uitgewisseld gaan worden, maar hoe dat gaat gebeuren. Daarvoor zijn Application programming interfaces (API’s) onmisbaar. Nictiz werkt dus samen met allerlei partners aan een landelijke API-strategie voor de zorg. Arjan van Bremen van Nictiz ging tijdens Zorg & ICT in op de plannen en de voortgang.

  • Digitale stekkerdozen
  • Waarde creëren met data
  • Standaardisatie
  • Meerdere bronnen
PDF Document
8 pagina's
Taal: Nederlands
Deze kennisdeling wordt uitgegeven door:
Dutch Health Hub

Vul in en download gratis

Stap 1/2